Спортни лагери

Катерене

Спортът е здраве, но той носи и много други ползи за развитието на децата. Практикуването на различни спортове помага за изграждане на самочувствие и увереност, мотивира децата да постигат успехи, учи ги на дисциплина, търпение и работа в екип и им помага да придобият важни социални умения. Ранната детска възраст е най-благоприятният и подходящ момент за създаване на здравословни навици за цял живот, затова и целта на нашите спортни лагери е да превърнем движението в удоволствие и нормално ежедневие за вашите деца. Програмата на лагерите включва практикуването на разнообразни алтернативни спортове, под вещото ръководството на професионални инстриктури, обезопасени спортни съоръжения и висок клас екипировка.